Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ενέργεια

Σύγχρονες μορφές ενέργειας

Μια εκθεσιακή ενότητα αφιερωμένη στον νευραλγικό κλάδο της ενέργειας.Παρουσιάζονται φωτοβολταϊκά συστήματα για τη βέλτιστη εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας, πρωτοποριακά προϊόντα θέρμανσης - ψύξης με χρήση βιομάζας, πάροχοι ενέργειας και επικοινωνίας, βιοκλιματικός σχεδιασμός κτιρίων, τεχνολογίες περιβάλλοντος και συστήματα διαχείρισης αποβλήτων και ανακύκλωσης. 

Το αφιέρωμα συμπληρώνουν  ενημερωτικά φόρουμ και εκδηλώσεις που εστιάζουν σε θέματα περιβαλλοντικής προστασίας και εξοικονόμησης ενέργειας.