Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Akademia

Εκπαίδευση και επιχειρηματικότητα

Εκπαιδευτικά ιδρύματα και φορείς εκπαίδευσης ενημερώνουν διαδραστικά τον επισκέπτη για τρόπους απόκτησης γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων και διαμόρφωσης αξιών. Παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες για νέα εκπαιδευτικά προγράμματα με συγκεκριμένες μεθόδους και μαθησιακούς στόχους, η AKADEMIA αποτελεί πόλο έλξης για την ακαδημαϊκή κοινότητα. Νέες δυνατότητες μετεκπαίδευσης και πληροφόρηση για διασύνδεση εκπαιδευτικών ιδρυμάτων προσφέρουν πολλαπλές επιλογές για επαγγελματική σταδιοδρομία.

Στο Περίπτερο 14, όπου φιλοξενείται η Akademia, συμμετέχουν ιδιωτικές επιχειρήσεις και δημόσιοι φορείς από όλο το φάσμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, όπως:

  • Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Πανεπιστημιακού Τομέα (ΑΕΙ)
  • Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Τεχνολογικού Τομέα (ΤΕΙ)
  • Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ)
  • Ιδιωτικά Σχολεία
  • Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) 
  • Παραρτήματα ξένων Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων στην Ελλάδα
  • Γραφεία διασύνδεσης
  • Εταιρείες εκπαιδευτικού λογισμικού