Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Κυκλική οικονομία

Περίπτερα 9 & 10 - Υπαίθριοι χώροι Β07, Β08 & Β10

Ανακύκλωση - Ενέργεια - Δόμηση

Η κυκλική οικονομία ως ένα μοντέλο παραγωγής και κατανάλωσης, περιλαμβάνει την ανταλλαγή, εκμίσθωση, επαναχρησιμοποίηση, επισκευή, ανακαίνιση και ανακύκλωση των υπαρχόντων υλικών και προϊόντων, όσο το δυνατόν περισσότερο, υποδηλώνοντας στην πράξη τη μείωση των αποβλήτων στο ελάχιστο δυνατό επίπεδο.

Ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να ενημερωθεί για τους τρόπους πρόληψης παραγω-γής αποβλήτων, τον οικολογικό σχεδιασμό, την επαναχρησιμοποίηση των υλικών για τη μειωμένη επιβάρυνση του περιβάλλοντος, που εξασφαλίζουν εκτός των άλλων, την εξοικονόμηση χρήματος στον καταναλωτή και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του.

Επίσης έχει τη δυνατότητα να γνωρίσει από κοντά πρωτοπόρες τεχνολογικές εφαρμογές για τη βέλτιστη εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας με μείωση της κατανάλωσης και των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, καθώς και πρωτοποριακά συστήματα θέρμανσης και ψύξης. Κι ακόμα, εφαρμογές και προϊόντα για τη σύγχρονη δόμηση.

Ενδεικτικά αναφέρονται οι κατηγορίες εκθεμάτων:

  • προϊόντα θέρμανσης - ψύξης (χρήση βιομάζας)
  • πάροχοι ενέργειας και επικοινωνίας
  • βιοκλιματικός σχεδιασμός κτιρίων
  • τεχνολογίες περιβάλλοντος
  • συστήματα διαχείρισης αποβλήτων και ανακύκλωσης

 

Στην κατάλληλη χρονική στιγμή...

Η χρονική περίοδος κατά την οποία διεξάγεται η Έκθεση, είναι ιδιαίτερα ευνοϊκή για τους επισκέπτες που θέλουν να διερευνήσουν τις επιλογές τους στους κλάδους της ενέργειας, ενόψει του χειμώνα, προσφέροντας ευκαιρίες και λύσεις σε θέματα που αφορούν στην πράσινη ανάπτυξη και την εξοικονόμηση ενέργειας.