Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Natural Disasters Management Summit

Συνέδριο για τη Διαχείριση των Φυσικών Καταστροφών
«Προστατεύοντας τη ζωή – Χτίζοντας ανθεκτικότητα»

13 Σεπτεμβρίου 2023 | Συνεδριακό Κέντρο ''Ιωάννης Βελίδης''

Ο αντίκτυπος των φυσικών καταστροφών και η αντίδρασή μας σε αυτές αποτελούν βασικό θέμα στην παγκόσμια ατζέντα, μεταξύ άλλων λόγω των αυξανόμενων συνεπειών της κλιματικής κρίσης. Η διαμόρφωση της βέλτιστης στρατηγικής για τη μείωση του κινδύνου από τις φυσικές καταστροφές και την προστασία της ανθρώπινης ζωής έχουν γίνει μέρος της παγκόσμιας συζήτησης για τη βιωσιμότητα και ανθεκτικότητα της κοινωνίας και της οικονομίας μας.

Στο πλαίσιο αυτό, το Economist ανακοινώνει τη διοργάνωση, σε συνεργασία με τη HELEXPO, του Συνεδρίου για τη Διαχείριση των Φυσικών Καταστροφών με τίτλο «Προστατεύοντας τη ζωή – Χτίζοντας ανθεκτικότητα», το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 13 Σεπτεμβρίου 2023 στο Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης» στη Θεσσαλονίκη.

Καθώς η κλιματική κρίση κάνει τη γραμμή μεταξύ φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών πολύ λιγότερο διακριτή, η ανάγκη για μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την αποτελεσματική διαχείριση των φυσικών καταστροφών και τον μετριασμό του κινδύνου από αυτές εμφανίζεται ως επείγουσα. Επιπλέον, παράγοντες όπως η αστικοποίηση και οι δημογραφικές αλλαγές, οι εξελίξεις στον κλάδο των κατασκευών και υποδομών, ο ρόλος της τεχνολογίας, ο ρόλος των εθελοντών καθώς και μια σειρά από σχετικά ηθικά και κοινωνικά ζητήματα πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν σε αυτή τη συζήτηση. Οι κυβερνήσεις, οι διεθνείς θεσμοί, οι εθνικές αρχές πολιτικής προστασίας, οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης και οι ασφαλιστικοί οργανισμοί, ο τραπεζικός και ο επιχειρηματικός τομέας, οι ακαδημαϊκοί και άλλοι ειδικοί, και φυσικά οι ίδιοι οι πολίτες, έχουν όλοι λόγο στη διαμόρφωση αυτής της στρατηγικής.


Websites συνεδρίου: www.hazliseconomist.com, www.naturaldisasters.economist.com

Programme